Jamen – man skal jo være certificeret til at foretage hovedeftersyn af liften…

Hovedeftersyn på transportable personløftere med arbejdsstandplads - Certificering ?

Vi hører det tit i forbindelse med vores salg af lifte, ikke mindst i forbindelse med vores salg af sakselifte. Altså den der myte om at der skal findes en særlig autorisation for virksomheder eller personer som foretager hovedeftersyn på det arbejdstilsynet benævner som ”transportable personløftere med arbejdsstandplads”, og som vi andre bare kalder lifte, sakselifte, bomlifte, trailerlifte og lignende. Men det er ikke sådan, der findes ingen autorisation / certificering på området.

Det er ganske sikkert drevet af den sammenslutning (Liftkontrolordningen) der er organiseret under danskbyggeri, og som flere udbydere af lifte har bekendt sig til. Via denne ordning kan man få indtrykket af at der findes en autorisation, men det handler nok mest om at fastholde udbydere i et organisatorisk medlemskab, og at give kunder indtryk af at man, ved at bruge de tilmeldte værksteder, er på sikker grund i forhold til myndighedernes krav.

I den gældende vejledning nr. 9798 af 27/09/2018 hedder det: Mindst én gang hver 12. måned skal personløfteren gennemgå et hovedeftersyn, afprøves og prøvebelastes af leverandøren eller anden sagkyndig. Der er altså tale om den der er leverandør på liften, eller en anden, som må anses for at være særligt sagkyndig på området.

Vi kunne fx let hævde at vi falder inden for begge begreber, med upcycling af hunderederevis af sakselifte, bomlifte og trailerlifte om året kunne vi vel godt hævde os som leverandør. Den samme baggrund vil også placere os som sagkyndig. VI har dog valgt en anden strategi, idet vi anbefaler en 3die og uvildig part – det er altid mere økonomisk og man kan være sikker på at resultatet er.. uvildigt.

Kontakt os på telefon +45 71 96 12 02, eller udfyld nedenstående formular, hvis du har brug for hovedeftersyn på dine lifte - vi giver gerne et tilbud!

Tommy R. Christensen - Januar 2021

Mere information

TRT MASKINER APS, Fabriksvænget 18, 4130 Viby Sj.
Tele: +45 71 96 12 02 - CVR: 40327436
© Copyright 2020 TRT MASKINER APS - All Rights Reserved

Vi anvender cookies på dette site. Læs vores Cookie - GDPR politik her: Cookie - GDPR.